Game 4: LOUISIANA at Ohio

September 21, 2019

Game Time: TBA in Athens, Ohio